Организационният комитет на Фестивала на фестивалите “Месемврия” и Община Несебър обявяват учредяването и провеждането на Първия фестивал на българската популярна песен “Златна Месемврия”.

 

Песенният фестивал “Златна Месемврия” има за цел:

• да издига престижа и обществената значимост на българската популярна музикална култура

• да стимулира и популяризира творчеството в създаването на нови български песни

• да подкрепи изпълнителите в налагането на качествен и модерен български репертоар

• да стане средище за творчески срещи и обмен на идеи

 

За провеждането на Фестивала “Златна Месемврия” се учредяват Фестивален комитет с председател Николай Трифонов – кмет на Община Несебър, Обществен съвет с председател Миглена Щерионова – главен секретар на Община Несебър и Секретариат.

Фестивалът се провежда на три етапа и следва регламента.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

І. Общи условия

Фестивалът на българската популярна песен “Златна Месемврия” има конкурсен характер и неговото провеждане протича в три етапа. Изискванията за участие са:

• песните в конкурсната програма могат да бъдат представени от индивидуални изпълнители и групи без възрастови ограничения

• песните да не са публикувани

• песните да са с авторски текст на български език

• изпълнителите имат право да представят само една песен

 

ІІ. Етапи

Конкурсът се провежда в три тура:

Първи тур – месец април 2006 г., в гр. София

Втори тур – месец май 2006 г., в гр. София

Трети тур /финал/ - месец юни 2006 г., в гр. Несебър

 

ІІІ. Регистрация

Регистрация за Фестивала се извършва чрез формуляр за участие.

Формулярите трябва да пристигнат или да бъдат попълнени в Секретариата на фестивала “Златна Месемврия” до 01 април 2006 година на адрес: гр. София 1124, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 2, вх. 3, партер Продуцентска къща “Едита Груп”.

Формулярите за участие трябва да бъдат придружени от следните документи:

• кратка творческа биография на участниците

• снимки на екипа, представящ песента /автор, композитор, изпълнител/

• предоставяне на клавир и демозапис на песента на CD

• регистрацията трябва да бъде придружена от документ за внесена регистрационна такса от екипа, предлагащ песента в размер на 50 лева. Заплащането се извършва по банков път по сметка: 1010271110, банков код 26092604 “Токуда банк” АД или в брой в Секретариата на Фестивала. Закъсняла регистрация или липсващ документ за внесена регистрационна такса прави участието невалидно.

 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Редът за явяване на участниците ще бъде по график след теглене на жребий. Участниците, които пропуснат да се явят по определения ред се дисквалифицират.

 

ПЪРВИ ТУР

 

Първият тур се провежда на 05 и 06 април 2006 година в Националното музикално училище “Любомир Пипков” с адрес: гр. София, ул. “Оборище” № 17. В първия тур от специално жури се прослушват демозаписи на нова българска популярна песен, придружени с авторски текст на български език и клавир на песента. Участието в първия тур е анонимно, имената на авторите се прилага в запечатан плик, който придружава компактдиска.

Краен срок за предаване на заявките за участие, звуконосителите и придружаващите ги документи - до 31 март 2006 година

В края на първия тур жури определя песните, достигнали до втори тур – техният максимален брой е 20.

Резултатите се оповестяват писмено или по друг посочен от участниците начин /електронна поща, факс, телефон/.

Песните достигнали до финала получават откупка от Фестивалния комитет, както следва:

- музика – 200 лева

- текст – 200 лева

- аранжимент – 200 лева

- изпълнение – 200 лева

- звукозапис – 200 лв.

 

 

ВТОРИ ТУР

 

Провежда се на 05 май 2006 година в град София в Националното музикално училище “Любомир Пипков”.

На този етап се допускат за прослушване селекционираните от журито в първия тур 20 песни. Песните се изпълняват “на живо” от участниците с предварително записан музикален съпровод. Компактдисковете с пълния запис на песента и синбека се предават в Сектариата на Фестивала до 30 април 2006 година.

Песните се оценяват от специално жури. Една от тях се определя от публиката.

За участие в третия финален тур се допускат не повече от 12 песни.

Резултатите се оповестяват на пресконференция след приключване на журирането.

Фестивалният комитет си запазва правото за препоръки по отношение на изпълнителя.

 

ТРЕТИ ТУР

 

Провежда се на 01 юни 2006 година в Летния театър на град Несебър. На този етап участват селекционираните на втория тур песни. Изпълненията са “на живо” на български език.

След приключването на конкурсната част ще бъдат обявени и присъдени от журито следните награди:

- първа награда – статуетка “Златна Месемврия” и парична премия в размер от 4000 лв.

- втора награда – парична премия в размер на 3000 лв.

- трета награда – парична премия в размер на 2000 лв.

Наградите се разпределят пропорционално между създателите на песента и изпълнителя в следното съотношение:

- музика – 35 %

- текст – 25 %

- аранжимент – 20 %

- изпълнение – 20 %

 

Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
Фестивалният комитет на “Златна Месемврия” присъжда своя специална награда на името на композитора Йосиф Цанков в размер на 1000 лева.

 

 

НАСТАНЯВАНЕ

 

Управителните органи на Фестивала осигуряват пътни разходи, нощувки в хотел и дневни на участниците във Фестивала “Златна Месемврия”.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

• Всички права на допуснатите до втория и третия тур песни са собственост на Фестивала “Златна Месемврия” в качеството на продуцент, съобразно изискванията на ЗАПСП

• Участието във Фестивала означава признаване на горепосочените правила

• Настоящият регламент може да бъде променян само от Фестивалния комитет на “Златна Месемврия”

 

Откупките на песните се изплащат в деня на стартиране на Финалния тур. Наградите се изплащат в деня на Гала-концерта на финалистите.

   
 
  Моля инсталирайте подходящия филтър  

 

ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА

ЗЛАТНА МЕСЕМВРИЯ 2006